Vad äter fjärilar?

En vanlig fråga vi ofta får av våra besökare är, vad äter egentligen fjärilar?

Fjärilens mun är som ett långt sugrör, en så kallad sugsnabel, som ligger hoprullad då den inte används. På grund av sugsnabeln är fjärilars föda begränsad till vätska.Fjärilar använder sin sugsnabel för att suga i sig nektar från blommor. Nektar finns djupt inne i olika typer av blommor, sugsnabeln gör det möjligt för fjärilen att nå den söta vätskan. På Fjärilshuset har vi många blommande växter som producerar rikligt med nektar. Vi placerar även ut “matstationer” plastblommor dränkta i konstgjord nektar som vi själva blandar ihop.


Vissa fjärilar gillar att äta frukt, särskilt fullt mogen och ruttnade frukt. Varför är det så? Jo, när frukten börjar ruttna blir den mjukare och mer flytande och därmed enklare för fjärilar att suga i sig. Här på Fjärilshuset hänger vi ut frukt varje dag. Banan, ananas , apelsin bara för att nämna några. Vi skär i frukterna på många ställen så vätska kan tränga fram. Det blir då lättare för fjärilarna att suga i sig fruktsaften och tillgodogöra sig näringen.

May 14, 2024

Tillbaka