Våra Rev

Syftet med reven i Haga Ocean är att visa på ett projekt vi bedriver som bygger på att skapa nya rev av kalkstenar på land.

coral reef

Vad kan vara bättre och mer miljöriktigt än att använda moder naturs eget material, nämligen porös kalksten och på så sätt skapa Man Made Reefs.

Den här typen av kalksten bildades för länge sedan i havet, via framförallt korallers förmåga att ta upp kalk och spårämnen ur havsvatten och koraller bildar då fast kalksten. Genom att lägga tillbaka stora mängder kalksten i havet på ett speciellt sätt skapar vi nya rev som snabbt blir beväxta av alger, koraller och en enorm mängd biologisk liv som letar efter en plats att leva och fästa sig på.

Samtidigt flyttar det också in stora mängder skaldjur och fiskar. Det är fantastiska platser för t.ex. yngel att kunna leva på och växa upp. Det finns tusentals goda skäl att skapa mera rev då de tropiska havens korallrev är världens mest produktiva livshabitat.

A curious clown fish
A shark swimming in the blue water

Förutom projekt och forskning är ett av våra huvudsakliga mål att alla människor ska kunna se och förstå vad ett tropisk rev är och hur det kan se ut. Då det är ganska få som dyker i tropiska hav är det här ett sätt att visa både barn och vuxna hur det kan se ut 7-8 meter ner i havet med levande rev, hajar stimfiskar, koraller och alger.

I bästa fall är det kanske ett besök här som får några av våra besökare att intressera sig för havet och dess invånare. Det kanske till och med får några barn att söka sig till en utbildning inom naturvetenskap och fortsätta att arbeta med frågor kring miljö och liv i vatten.