Clownfisk

Amphiprion ocellaris

Familj: Pomacentridae

Storlek: Upptill 15 cm

Utbredning: Indiska oceanen och Stilla havet

Föda: Alger, zooplankton och kräftdjur

Clownfiskar lever i symbios med havsanemoner. Clownfisken har ett skyddande slem så den kan leva bland anemonens armar utan att bränna sig. Clownfisken är väl skyddad från fiender av anemonen. Clownfisken skyddar i sin tur anemonen från dess fiender och äter upp parasiter på anemonen. Fiskens rörelser bidrar även till att mer syrerikt vatten når anemonen.