Dabbagam

Uromastyx

Livslängd: Ca 20 år
Storlek: ca 35 cm
Utbredning: Öken ock klippområden i nordvästra Afrika
Föda: Växtätare

Dabbagamens kroppsfärg varierar beroende på ålder, kroppstemperatur och tillgång till UV-ljus. När dabbagamen sover sjunker kroppstemperaturen och kroppsfärgen blir ljusare. När den vaknar igen och tar sig ut i solen blir färgerna starkare. Dabbagamer lever i torra och varma område. Den har ett kanalsystem under huden. Om torka uppstår finns vatten lagrad i kanalerna och det sänds ut till ödlans mun. Kanalerna fyller samma funktion som kamelens pucklar. Dabbagamer blir könsmogna vid 3–4 år ålder. Honan lägger upptill 28 ägg som kläcks inom 90 dagar.