Jättegurami

Osphronemus Goramy

Jätteguramin lever i söt och bräckvatten och härstammar från floder, träsk och sjöar i sydöstra Asien. Jätteguramin tillhör labyrintfiskarna. Det är en grupp fiskar som har en specialitet, nämligen labyrintorganet som möjliggör att de kan tillgodose sig syre ovan vattenytan. Andningsorganet labyrinten har utvecklats därför att dessa fiskar ofta lever i syrefattiga vatten. Andningsorganet kan ta upp atmosfärisk luft vid vattenytan och fisken kan därför leva i vatten vars syrehalt är så låg att andning enbart genom gälarna inte täcker fiskens syrebehov.