Om pilgiftsgrodor

Pilgiftsgrodor är oerhört vackra men extremt giftiga. Deras färgstarka kroppar fungerar som ett bra försvarssystem då färgen signalerar att grodan är giftig. Pilgiftsgrodans gift kommer från deras diet av myror, termiter och andra insekter. Det svaga giftet från insekterna koncentreras sedan i grodan till ett mycket starkare gift. Pilgiftsgrodor som är uppfödda i en kontrollerad miljö är inte giftiga då de saknar tillgång till de insekter som finns i regnskogen.

Visste du att? Pilgiftsgrodorna har en naturlig fiende, ormen Leimadophis epinephelus. Ormen är resistent mot grodornas gift.