Scarlet Mormon

Papilio rumanzovia

Familj: Riddarfjärilar (Papilionidae)

Utbredning: Sydöstra Asien och Australien

Vingspann: Ca 12 - 14cm