Svartfenad revhaj

Carcharhinus melanopterus

Familj: Gråhajar

Storlek: Upptill 2 m

Utbredning: Tropiska indo-pacifiska regionen

Föda: Fiskar, kräftdjur

En mellanstor haj som har märkbara svartspetsade fenor. Den svartfenade revhajen anses vara den vanligaste revhajen. Den har ett extremt litet hemområde och håller sig ofta där i flera år. Den svartfenade revhajen har ingen gälmuskulatur. Den måste simma för att kunna andas.